Våra strategier för att minimera ogräs:

  • Marktäckning
  • Falsk såbädd
  • Hackning/rensning i tidigt stadium
  • Gröna gångar

Marktäckning
Att hålla jorden täckt har många fördelar – en sådan är att det kväver bort i princip allt ogräs. Genom åren har vi provat en mängd olika material för marktäckning. Här kommer lite erfarenheter från var och en av dem:

Gräsklipp
Gräsklipp ger grödorna extra kväve, samtidigt som det eliminerar ogräset (om man lägger ut tillräckligt tjockt lager). Dock är det svårt att få tag i mängder som passar till en större odling och är ganska tidskrävande att lägga ut runt grödorna. Vi använder gräsklipp från våra kantzoner, egna gräsmattor samt från våra gångar. Vi klipper med en batteridriven gräsklippare med uppsamlare, och med större åkgräsklippare med uppsamlare.

Ensilage
Ensilage ger massor av organiskt material samt näring och förbättrar därför jorden väldigt fint. Också snabbt och smidigt att rulla ut en bal. Dock går det åt många balar, så behöver man köpa in dessa, blir det ganska dyrt.
Av arbetsmiljöskäl avråder vi från att använda dålig ensilage, det kan finnas risk för mögelförgiftning.

Nedbrytbar bäddplast
Denna har vi köpt från Ohlssons frö. Den fungerar hyfsat bra under en säsong. Men den bryts inte ner till nästa säsong, och för att inte få hela odlingen full med en massa (nedbrytbara förvisso, men fortfarande väldigt skräpiga) plastbitar måste man ägna mycket tid åt att samla ihop trasig bäddplast. Inget att rekommendera.
En annan nackdel är att den tar betydligt längre tid att förankra i jorden än en markduk. Då har vi ingen maskin, utan gör två fåror med hjulhackan, rullar ut duken så att kanterna hamnar i fåran som vi fyller igen med fötterna.

Markduk
I takt med att vi har skalat upp har vi mer och mer övergått till att täcka med markduk som håller håller i 5-7 år. Vi har köpt vår duk från Marketegs och den är (tyvärr) gjord av plastväv, men vi hoppas på att en gjord av nedbrytbart material kommer inom några år.  Vi har klippt duken i längder så att de passar våra skiften. I olika dukar har vi sedan bränt hål med hjälp av en gasolbrännare och en mall så att vi har dukar vars plantavstånd (hål) passar våra två kålskiften, samt våra skiften med zucchini och pumpa. Dessa dukar flyttar vi ett steg i odlingarna på våren, från fjolårets skifte, till årets skifte. Där duken har legat på en hel säsong + en hel vinter finns nu en finfin ogräsfri såbädd. För att utnyttja dessa har vi planerat våra skiften så att grödorna vi odlar i markduk följs av ogräskänsliga grödor såsom ”flockblomsskiftet” och ”lökskiftet”.

Även tomater och gurkor i växthusen har sina speciella markdukar vars hål och storlek som är anpassade efter växtslag och växthus. Dessa tar vi bort efter säsongens slut för att ge plats åt en sen sådd/plantering + en tidig under tidig vår.

Falsk såbädd och ogräsbränning. 
Att göra iordning såbädden några veckor innan sådden ska ske, låta ogräsfröna spira och då flamma eller ytligt kratta om bädden precis före sådd ger våra grödor ett försprång före ogräset.

Ogräsbränning går att använda också med långsamma grödor som morot, persilja osv. Då är timing viktigast så att det ogräsbränning blir av innan grödan gror.

Hackning/rensning i tidigt stadium
Den effektivaste rensningen är den man gör när ogräset är väldigt litet Då kan man snabbt gå över en bädd med bygelhacka eller hjulhacka. Detta upprepas med jämna mellanrum tills dess att grödan själv kan konkurrera ut ogräset.

Vi har också testat med bra resultat fingerharven från Terrateck för svårrensade grödor som lök.

Gröna gångar
Det är lätt att ogräsrensning i gångarna blir bortprioriterat och att det därför sprider sig därifrån. Vi har börjat så våra gångar med subklöver som vi klipper med gräsklippare då och då under säsongen. Ett bra sätt att slippa det trista jobbet att ogräsrensa gångarna. Istället samlar man täckmaterial, och det känns mycket mer produktivt!

Ogräsfrön från gödseln
En del ogräsfrån för vi själva in i odlingarna via gödseln. Trots att vi använder brunnen gödsel, finns det alltid ogräsfrön som överlevt. Men för oss är det viktigt att använda naturgödsel från lokala stall och ladugårdar, så lite tillförsel av ogräsfrön får vi nog leva med.

Text av Maja Söderberg et al.