Här är en lista av några favoritböcker och andra referenser:

The Market Gardener (Jean Martin Fortier, 2014)

Fortiers bok ger en väldigt bra introduktion till att odla grönsaker i den skala vi gör, fullt med information och tips för småskalig ekologisk odling. Fortier odlar i Quebec, vilket gör att klimatet är inte helt annorlunda än här hos oss.

The Lean Farm & The Lean Farm Guide to Growing Vegetables (Ben Hartman, 2015, 2017)

Hartman applicerar Lean tänkande till småskalig grönsaksodling och han lyckas att kommunicera det på ett bra och sansat sätt. Den första boken lägger ner huvudidéer med Lean och hur de har applicerat de på sin gård, fokus ligger på helheten och ekonomin. Den andra boken går i detalj in på hur de odlar några av huvudgrödorna och hur de har effektiviserat de med Lean. Bägge två böckerna rekommenderas stark. Hartmans gård ligger i Indiana, US.

The winter Harvest Handbook (Eliot Coleman, 2009)

Coleman är en välkänd förespråkare av ekologisk småskalig odling. I the winter Harvest handbook, Coleman presenterar sina idéer med året-runt produktion med hjälp av enkla metoder med bågväxthus och fiberduk. Coleman’s Four Seasons Farm ligger i Maine, vilket har en liknande vinterklimat som Sverige, men som Coleman påpekar, lika många ljustimmar som södra Frankrike. Detta gör att det går inte att implementera rakt av, men det är många koncept som är användbara för att förlänga säsongen här i Sverige. Vi har också en tidigare bok ”Four Season Harvest” med samma tema, men det senare boken är mer utvecklad.

Odla till försäljning (Jonas Ringqvist, 2018)

Ringqvist på Bossgården i Tidaholm har skrivit en bra manual för småskalig  hållbar grönsaksodling anpassade till svenska förhållande. Han tar också kunskap från Lean tankesätt om effektivisering och värdeskapande.

The Greenhouse and Hoophouse Grower’s Handbook (Andrew Mefferd, 2017)

Bra bok med odlingstekniska detaljer för växthus och bågväxthus och tekniker för odling av tomater, gurka, paprika och gröna blad.

Breed your own vegetable varieties (Carol Deppe, 2000)

Utmärk bok för er som vill lära sig att spara och utveckla vidare egna grönsakssorter. Deppe har djup kunskap som odlare, men också en PhD i genetik från Harvard, vilket gör att boken håller hög kvalitet både i vetenskapen och praktiken.