Nybrukarnas leveransplanerare – öppen för andra producenter att använda och modifiera!

För att minimera och underlätta vår logistik har vi skapat ett verktyg för detta, vi kallar den “Leveransplaneraren”. Den har verkligen underlättat vårt arbete i allt från skörd, packning och leveranser till avbokningar och leveransmeddelanden.

Använd vår leveransplanerare!

Därför har vi nu publicerat den som öppen källkod, vilket innebär att andra producenter kan ladda ner, modifiera för sina behov och installera. Verktyget är utvecklat av Nybrukarnas Simon Gate i Ruby, med Google Sheets som databas. Den kan hittas på vår GitHub sida (https://github.com/nybrukarna/leveransplaneraren).

Andelsägarna avbokar själva

Genom att låta våra andelsägare själva logga in i Leveransplaneraren och sköta sina avbokningar (och påbokningar i de fall planerna förändras) där sparar vi odlare massor av tid, men undviker också många misstag. Innan vi hade Leveransplaneraren fick vi nämligen avbokningar via en mängd olika kanaler (Facebook, SMS, mejl, telefon, när vi stötte på en andelsägare etc). Detta gjorde att vi missade avbokningsmeddelanden, vi glömde skriva ner dem och hade heller inget bra system för vart vi skrev in dem. Det är också en ganska trist och meningslös kommunikation att ha med andelsägarna, bättre då att satsa på att kommunikationen man har handlar om viktigare saker.

Avbokningen är öppen för våra andelsägare t.om. tisdagar samma vecka som leveransen sker.

När avbokningen har stängt får vi odlare fram en korrekt skörd- /packlista, som gör det enkelt att skörda rätt mängder, samt minimerar misstag och underlättar vid packningen.

Skörd- /packlista

När vi ska skörda till veckans andelar utgår vi från en sådan här lista. Där finns veckans korrekta siffror, efter avbokningar som gjorts.

Vid skörd är det siffrorna längst ut till höger vi utgår ifrån, dvs hur många enheter av varje storlek som ska skördas. Exempelvis kanske vi skördar ett salladshuvud till 1 andel, två salladshuvuden till 2 andelar och 3 salladshuvuden till 3 andelar.

Skörd direkt i knippen/påsar underlättar vid både skörd och packning

De flesta grödorna skördar vi direkt i korrekt mängd. Vi börjar med att räkna upp rätt antal gummiband/påsar/kartonger eller liknande. På bilden ovan skulle det bli 43 till 1 andel, 24 till 2 andelar och 3 till 3 andelar. Sedan kan man i lugn och ro skörda på tills dessa är slut. Då vet man också att man skördat rätt mängd. Att slippa hålla räkningen under skörden är väldigt värdefullt: då kan man prata med varandra, lyssna på en ljudbok eller liknande samtidigt som man skördar.

En annan fördel med den här metoden är att det vid packningen finns en automatisk kontrollfunktion. Har man packat klart kassarna med 1 andel och det fortfarande finns två salladspåsar kvar, kan man anta att man glömt lägga sallad i två kassar…

Etiketter

Eftersom vi har olika storlekar på våra kassar – och framöver planerar vi även att kunna erbjuda flera olika varianter av kassar – är det viktigt att varje kasse är märkt med andelsägarens namn. På så sätt minimerar vi risken att någon tar fel kasse.

Vi har provat utan märkning, men lärt oss att det blir många fel då…

Att skriva namn för hand tar ruskigt lång tid, och av erfarenhet vet vi också hur lätt det är att göra fel. När vi packar mellan 70-75 kassar/vecka är det helt enkelt inte rimligt.

Leveransplaneraren genererar automatiskt etiketter som det bara är för oss att skriva ut. Dessa fungerar också som en automatisk kontroll över att man packat rätt antal kassar av de respektive storlekarna och för de respektive utlämningsplatserna: blir det etiketter kvar har man packat för få kassar. Blir det kassar kvar när etiketterna är slut, har man packat för många…

 

Möjliggör många utlämningsplatser

För att minimera vår och våra andelsägares klimatpåverkan har vi valt att ha hela 9 utlämningsplatser. Det innebär två leveransrundor för oss odlare. Men det möjliggör att de flesta av vår andelsägare har möjlighet att cykla eller promenera för att hämta sin kasse, eller iallafall stanna till med bilen på väg hem från jobbet. Leveransplaneraren gör det enkelt för oss att hålla ordning på hur många kassar som ska till vilken plats och möjliggör därmed ett sådant upplägg.

 

Leveransmeddelanden via SMS

Vi har även inkluderat en SMS-tjänst i vår leveransplanerare. Genom den kan vi enkelt skicka leveransmeddelanden till våra andelsägare eller kategorier av andelsägare såsom utifrån utlämningsplats och storlek på kassen. På så sätt blir andelsägarna inte “spammade”, utan får bara exakt de meddelanden som berör dem. Tidigare har vi använt oss av vår Facebookgrupp för andelsägare för detta, men den här typen av meddelanden har det fungerat väldigt dåligt där. Alla andelsägare är inte med i gruppen, alla har inte notiser från gruppen påslagna och att meddelandet ibland kommer långt ner i flödet är några av problemen vi haft.