Vi i Nybrukarna använder vi sociala medier och internet aktivt som ett sätt att: öka transparensen, marketing och direkt kommunikation med våra andelsägare, samt att dela kunskap:

Inom projektet Transparenta Bonden har vi utforskat olika medier inom vår verksamhet och det går att läsa mer i vår slutrapport. Här kan ni hitta några lärdomar och tips från våra egna erfarenheter:

Film:

 • Korta filmklipp som man enkelt gör med telefonen tycker vi är användbara för små producenter. De går snabbt att spela in, man kan enkelt klippa i början och slutet direkt i telefonen och sedan publicera, även om man står mitt uppe i arbetet på gården. De fungerar bra att använda i sociala medier..
 • Korta filmklipp som man lägger lite mer tid på tycker vi också är värdefulla. De kan man göra lite mer sällan, men istället tänka igenom lite extra. Och kanske satsa extra energi på att sprida. Vi rekommenderar att man spelar in dem med antingen. en Ipad eller en systemkamera. I Ipaden eller datorn kan man sedan enkelt klippa och lägga på subtitels (vilket väldigt bra för publicering i sociala media, där klipp ofta ses utan ljud) med några enkla videoredigeringsappar.
 • De mer ambitiösa filmerna tycker vi inte är så användbara för oss som producenter. De flesta producenter har varken tiden eller intresset som krävs för inspelning och redigering av dessa.

Sociala Medier

 • Filmklipp får bättre spridning än inlägg med text och fast bild.
 • Inlägg där vi delat en av våra publicerade artiklar, eller artiklar skrivna om oss, får också stor spridning.
 • Sociala medier är de bästa kanalerna för att skapa ökad transparens i sin produktion: de passar perfekt för kontinuerliga bilder, filmer och rapporter från det dagliga arbetet.
 • Sociala medier passar sämre för innehåll med lite större djup, men kan däremot passa bra för spridning av sådant innehåll, genom att man länkar till artiklar, bloggar, podcasts, filmer etc.

Podcast

 • Podcasts passar utomordentligt bra för innehåll inom kategorin “professionell gemenskap”, inte minst för att formatet passar för den med ett praktiskt arbete: man kan helt enkelt lyssna och lära samtidigt som man håller på med praktiska sysslor på gården. Men också för att det är trevligt att höra “kollegornas “ röster och funderingar.
 • Med innehåll som riktar sig mot konsumenter passar formatet även bra för “den intresserade konsumenten” som vill ha fördjupade kunskaper och insikter.
 • Att spela in och publicera podcasts kräver dock en hel del kunskaper, dels teknisk i form av inspelning, redigering, och publicering, men också mer journalistiska kunskaper t.ex. i intervjuteknik. Det är också ett tidskrävande jobb att få ihop ett bra podcastavsnitt. Därför bedömer vi att det är ett format som kräver intäkter, t.ex. i form av sponsring. Vi rekommenderar också att man tar hjälp av en ljudtekniker för efterbearbetning av ljud samt att man själv går en grundkurs i ljudinspelning (eller ber ljudteknikern om en genomgång) innan man börjar.

Blogg

 • Bloggen passar bra för innehåll som är lite längre och mer fördjupat, jämfört med innehåll på sociala medier.
 • Formatet passar också bra för innehåll som känns aktuellt under en något längre tid än det mer “dagsfärska” budskapen på sociala medier.
 • För att nå ut med bloggposter är det en bra idé att länka till dessa på sociala medier.
 • Att skriva bloggar tar längre tid än man tror, så för de flesta producenter är nog inte bloggformatet särskilt användbart mer än lite då och då.

Generella lärdomar

 • Kommunikationen som har störst chans att bli av är den man kan göra direkt med telefonen ute i produktionen. Den som kräver att man går in och sätter sig vid datorn passar sämre för oss producenter.
 • Ha inte för höga krav på kvalité på din kommunikation. Konsumenten ska ju lära känna dig, och stavar du t.ex. dåligt är det ju en del av dig. Samma gäller för videoklipp – eftersom de ska vara ett nedslag från din vardag så blir de t.om. mer trovärdiga om de inte är perfekta. Prova dig fram till vad dina följare uppskattar!
 • Som producent har du mycket att vinna i att gå med i grupper med andra producenter där ni kan utbyta erfarenheter, råd och tips.