Av: Jorge Zapico

Vi i Nybrukarna använder sociala medier, och specifikt Facebook, för vår kommunikation med våra andelsägare. I vårt projekt Transparenta Bonden har vi analyserat och förbättrat vår kommunikation, men en möjlighet med sociala medier som vi inte har direkt erfarenhet av är att använda teknologin för direktförsäljning. Vi har därför intervjuat två småskaliga fårproducenter, Skärbäcks Fårgård och Viaskog Fårgård. Vi ville få del av deras erfarenheter runt användning av sociala medier och internet för direktförsäljning samt deras drivkrafter och hinder.

Får och lamm från Viaskog Fårgård

Linda Hördegård från Viaskog Fårgård i Ramkvilla har under 2018 används sig av Reko-ringen i Vetlanda för att sälja lammköttsdetaljer.

Reko-ringar är ett sätt att använda sociala medier som började i Finland och som under 2017-18 har vuxit snabbt i Sverige till fler än hundra grupper. Tanken med Reko är att man använder Facebookgrupper för direktförsäljningen. Producenter lägger upp sina produkter varje vecka och konsumenterna bokar genom att kommentera på deras inlägg. Producenterna tar sedan med sig alla bokade produkter till leveranstillfället.

De fördelar med REKO som Linda ser är att:
 • Man når många personer genom Facebook.
 • Det finns inga mellanhänder.
 • Direkt kontakt med kunderna.
 • Allt är sålt i förhand, vilket är speciellt viktig med kött som måste följa en kylkedja
Några nackdelar som nämns är:
 • Man måste åka dit även om försäljningen är inte stor nog. Även om försäljning av bokade varor för de mesta är säkert, ifall det blir inte så många bokningar måste producenter åka till försäljningstillfället oavsett om volymen inte betalar transport och tiden (ifall man vill inte avboka, vilket inte är så bra från en kundperspektiv).
 • Facebook är lite omständigt, producenterna måste kolla Facebook kontinuerlig och bekräfta bokningar manuellt.
 • Dåligt system för kontroll av bokningar, producenterna måste hålla koll på alla kommentarer, vem som bokar och vad, vilket inte skalar upp så bra.
 • Bokningar är ändå informella och det finns inga skyldigheter för att man måste hämta bortom det informella ansvaret. Detta kan vara en risk för uteblivna köp som kan vara problematiska speciellt med varor som kött. Linda har dock inte haft nåt problem under den första säsongen i Reko.

Vill du fördjupa dig kring Reko-ringar, lyssna på vår podcast avsnitt 04,

Skinn från Skärbäcks fårgård

Susanne Einvall från Skärbäcks Fårgård berättar om deras erfarenhet med försäljning av fårskinn via Facebook, hemsida och testet med en webbshopslösning. De drivkrafter som de har för användning av sociala medier är:
 • Direkt kommunikation med kunderna.
 • Marketing: kommunikation av försäljningstillfälle t.ex. marknader, annonsering av tillgänglighet av produkter som lammlådor, presentation av produkterna med bilder och berättelser.
De hinder som de upplever är:
 • Det är svårt att visa kvalitén på fårskinnen på bild, utan att kunna känna på dem. Det nämns också att det är svårt att ta bra bilder på produkterna utan bra utrustning och tekniker.
 • Ifall man ska lägga varje skinn individuellt på en webbshop behövs mycket arbete runt bilder och hantering av inventarier blir mera krävande så att kunderna ska få exakt skinnet från bilden. Alternativ är att ha ospecifika bilder av olika sorters skinn (t.ex tackskinn versus lammskinn, olika färger, etc).
 • Betalningslösningar för webbshopen var inte så lätta att förstå sig på, men Susanne nämner att nu har Swish och betalningssystem som Klarna etablerats bland kunderna så att det skulle kunna vara lättare nu.

Susanne argumenterar att för deras skala var inte en webbshop en nödvändig lösning, utan att Facebook och hemsida kan användas för att presentera sig och skapa kontaktyta och sen kunderna kan höra av sig och köptillfället blir mer personligt med val av skinn baserat på önskemål.

Från samtalen med både Linda och Susanne, kan man komma fram att:

 1. Sociala medier är praktiska för småproducenter för direktkommunikation med konsumenter och försäljning;
 2. Facebook som en plattform har en stor bredd av etablerade användare vilket gör att producenter kan nå ett mycket högre antal konsumenter än med specifikare lösningar som en webbshop. Denna fördel kan överväga nackdelen att Facebook inte är så praktiskt för transaktioner.