Välkommen till Nybrukarna Labs. Nybrukarna är ett kooperativt andelsjordbruk i Småland som odlar grönsaker med fokus på hållbarhet. Vi odlar i stor skala från ett trädgårdsodlingsperspektiv, men i liten skala från ett modernt, mekaniserat jordbruksperspektiv. Mycket av det vi gör hamnar i mitten och vi måste experimentera oss fram. Vi blickar bakåt på hur man gjorde tidigare, vi tittar framåt på nya tekniker och kunskap, och vi tittar utåt på hur odlare runt om i världen jobbar med samma utmaningar. Vi tar kunskap från trädgårdsodling, agronomi, permakultur, biointensiva odlingar, gamla grannar och andra odlare.

Här har vi samlat en liten kunskapsdatabas med våra erfarenheter och experiment. Allt från sådd till direktförsäljning genom andelsjordbruk.

Nybrukarna Labs är ett resultat av projektet Transparenta Bonden, finansierat av Jordbruksverket.