Om Andelsjordbruk

Andelsjordbruk är den svenska översättning av Community Supported Agriculture (CSA). Grundidé i andelsjordbruk är att bygga “ett direkt partnerskap som bygger på människans relation mellan en grupp konsumenter och en eller flera producenter, varigenom risker och belöningar från jordbruk delas, genom ett långsiktigt, bindande avtal.” CSA vann populäritet och har spridit sig mest i USA, men liknande system finns också på andra platser, som t.ex Teikei i Japan [1].

Nybrukarna är ett exempel på andelsjordbruk av diversifierad grönsaksproduktion. Principen är att konsumenter tecknar in sig för en hel säsong av grönsaker och de får leveranser varje vecka av en kasse med de grönsaker som är i säsong just då. Tanken är att kunna erbjuda jordbrukare säkerheten att försäljning är garanterad i en viss mängd redan innan started av odlingssäsongen och då kan produktionen anpassas till efterfrågan. Direktförsäljning hjälper också lantbrukare att behålla en större del av vinsten som annars hamnar längre upp i distributionskedjan [2]. Konsumenter delar en del av riskerna i produktionen,  till exempel ifall en gröda producerar sämre ett viss år, då får konsumenterna mindre av det och kanske mer av något annat. Konsumenter får på ett naturlig sätt följa säsongen och “tvingas” att ta emot produkter som kanske inte skulle ha testat i en butik och, .  Jordbrukarna har en säkrare utgång av produkterna och minskar matsvinn i produktionen genom att t.ex inte behöva skörda i förväg till en marknad utan att veta att de kommer att sälja allt.

Det finns två generella sorter av andelsjordbruk [3]: prenumeration och  andelsägarskap. I prenumerationsmodellen (som vår) är andelsjordbruken driven av en eller fler lantbrukare och konsumenter prenumererar till den, vanligtviss är jobb och deltagande i odlingen välkommen men inte nödvändigt. Andelsägarskapsmodellen drivs av konsumenterna (andelsägare) som delar på jobbet eller anlitar en lantbrukare för att ta hand om produktionen.

Våra erfarenhet i Nybrukarna

Nybrukarna har drivits som andelsjordbruk f.o.m 2014 och vi har testat lite olika lösningar och alternativ. Våra nuvarande villkor kan ses på vår hemsida. Några viktiga erfarenhet är:

  • Betalningen: en faktura vs flera fakturor…
  • Förlänga säsongen: en bra sätt att öka lönsamheten är att förlänga säsongen istället än att öka antal prenumeranter. Vi har… Läs mer i vår artikel om förlängning av säsong.
  • Mängden:
  • Innehåll:
  • Uppehåll:
  • Planering av storlekar:
  • ..

Andelsjordbruk i Sverige

Andelsjordbruk i Sverige har blivit en växande koncept, och andra producenter har också anpassad konceptet till andra produkter än grönsaker, t.ex andelsbiodling och köttproduktion.

Vi har varit med och startat en paraplyorganisation för andelsjordbruk i Sverige som samlar olika producenter. Det går att läsa mer om det på andelsjordbruksveige.se

 

Referenser

[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Teikei

[2] European Commission. “The evolution of value-added repartition along the European food supply chain”. 2009. http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/pages/p ublication16075_en.pdf

[3] K.L. Adam. “Community supported agriculture”. Butte, MT: ATTRA-National Sustainable Agriculture Infor- mation Service, 2006.

Författare av texten:

jorge@nybrukarna, maja@nybrukarna